...

Analýza metabolizmu METFLEX

Meranie metabolického zdravia pomocou aplikácie METFLEX

Tomuto projektu sme venovali významný objem našej energie už od roku 2014. Je to pre nás  dôležitý strategický projekt, pomocou ktorého sme schopnejší objektívnejšie pracovať na optimalizácii vášho zdravia, stravovania či estetiky. METFLEX je webová aplikácia, ktorá spája vedecké princípy [1] nepriamej kalorimetrie (Cardiopulmonary Exercise Testing - CPET) a moderné dátové technológie (algoritmy, databázy, big-data analýzu). Pomocou inovatívneho prístupu vizualizujeme spiroergometrické dáta, ktoré pomáhajú identifikovať výšku metabolického a mitochondriálneho zdravia sledovaného jedinca.

Ide o užitočnú interpretáciu dát, ktorú v praxi pre svoju ďalšiu prácu môžu využiť vedci, lekári, fyziológovia, nutriční poradcovia, dietológovia, zdravotné sestry, tréneri, vojaci alebo aj zdravotné či životné poisťovne. Výsledky poukážu oi. aj na výšku metabolického zdravia jedinca na škále 1 až 50 (graf 1.). Namerané hodnoty pod 20 poukazujú na zníženú aeróbnu kapacitu organizmu, slabý tukový metabolizmus, možné EOMD (Early Onset Mitochondrial Disfunction - graf 2.) alebo mitochondrialne poškodenie, potenciálne zrýchlené starnutie alebo nábeh na možné degeneratívne ochorenia, ktoré sú s EOMD spojené [2], [3], [4]. A to i napriek tomu, že sledovaný subjekt ešte zatiaľ nevykazuje známky zdravotných komplikácii. Naopak dobrý výsledok (napríklad nad 35) naznačuje silný tukový metabolizmus a vysoko efektívne pracujúce bioenergetické systémy (produkcia ATP), ktoré sa týkajú  respiračnej kapacity buniek a zdravých mitochondrií (metabolické zdravie). 

 

Graf 1. Skóre Metabolickej Efektivity / Flexibilita (1-50 bodová škála)

Graf 2. Early Onset Mitochondrial Disfunction

 

Z nasledovného krátkeho videa pochopíte základné princípy fungovania našej aplikácie METFLEX. Po prekliknutí na našu webovú stránku sa dozviete aj ďalšie dôležité informácie:

  • ako vyzerajú vzorové výsledky ktoré poukážu na výšku vášho metabolického zdravia?
  • kde na Slovensku a v Čechách sa nachádzajú prístroje, ktoré sú s našou aplikáciou kompatibilné?
  • ako postupovať ak sa chcete k takémuto výsledku dopracovať (kroky)?
  • ako máte ďalej postupovať v prípade, že váš výsledok nie je uspokojivý? 

https://metflex.me  

 

 

  

===Referencie: 

[1]. Wassermann, et. al.: Exercise Testing and Interpretation. Including Pathophysiology and Clinical Applications, (Fifth Edition) 2012 

[2]. Duchen MR. Mitochondria in health and disease: perspectives on a new mitochondrial biology. Mol Aspects Med. 2004;25:365-451.

[3]. Shallenberger F. The Energy Deficit Theory of Aging and Disease. The Original Internist. 2008;15.  

[4]. Thomas N. Seyfried, Roberto E. Flores, Angela M. Poff, and Dominic P. D’Agostino Cancer as a metabolic disease: implications for novel therapeutics. Carcinogenesis 2014

 

Ako ďalej postupovať v prípade, že váš výsledok nie je uspokojivý:

 

Vašu metabolickú zmenu je možné objektívne odmerať pomocou opakovania spiroergometrického testu a vyhodnotenia pomocou aplikácie METFLEX. Za 3-6 mesiacov pri aplikácii správnych postupov je možné dosiahnuť 5-10 bodový posun v 50 stupňovej škále:

 

Ako bude vyzerať váš vzorový výstup z aplikácie METFLEX:

 


Vytvorte si účetVyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem